Устав "Истинно-Православной Болгарской Церкви" (на болгарском языке)

 ЦЪРКОВЕН УСТАВ
 УСТАВ НА ВЕРОИЗПОВЕДАНИЕ
 "ИСТИННО ПРАВОСЛАВНА БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА"
 (ИПБЦ)

 І. НАИМЕНОВАНИЕ,СТАТУТ,СЕДАЛИЩЕ И СРОК

 Чл.1. " ИСТИННО ПРАВОСЛАВНА БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА"( ИПБЦ) е вероизповедание,основаващо се на идеята на христовото учение,древните апостолски предания,както и на съборите на светите отци- седем вселенски събори.
(2). ИПБЦ е юридическо лице по смисъла на Закона за вероизповеданията.
(3).Наименованието на вероизповеданието " ИСТИННО ПРАВОСЛАВНА БЪЛГАРСКА ЦЪРКВА"(ИПБЦ) се изписва на кирилица,както може да бъде изписано и на латиница.
(4).ИПБЦ се управлява от Висш Църковнен Съвет и се представлява от членовете на ВЦС заедно по смисъла на чл.18т.т.3 и 4 от закона за вероизповеданията.(ЗВ)
Чл.2. Седалището на вероизповеданието е гр. Пловдив. И адрес на управление гр.Пловдив,ул."Никола Обретенов" № 3.
Чл.3. Наименованието на вероизповеданието,седалището и адреса му се поставят върху документите и материалите,които изхождат от него.
Чл.4. Вероизповеданието не е ограничено със срок.
Чл.5(1) Вероизповеданието има свои графични символи,символизиращи мъдростта на христовото учение и представляващи в хералдично изображение,като графично оформени образи на двуглав орел,в средата на който е разположен константиновият кръст,с букви от двете страни-алфа и омега.
(2).ИПБЦ има печат на които са изписани името и графичните символи на вероизповеданието.

 ІІ. ВЕРСКО УБЕЖДЕНИЕ

 Чл.6.(1). ИПБЦ истинна,защото пази в себе си чистотата на православното изповядване на вярата в единият Господ Иисус Христос.Спазваща апостолските и канонични определения на седемте вселенски събори,както и на всички поместни събори,и съборите на на истинно-православните църкви.Вярва че всички те са ръководени пряко от Светия Дух-третото лице на Светата Единосъщна Животворяща и Неразделна Троица.
(2). ИПБЦ е православна защото следва правилното учение и изповядва вярата в Светата Единосъщна,Животворяща и Неразделна Троица.Приема за единствен свой Спасител Господ Иисус Христос,Син Божий,Въплътеното Слово Божие.
(3). ИПБЦ е апостолска,защото е пряко ръководена от Светият Дух,както бяха ръководени апостолите,след Петдесетница.
(4). ИПБЦ има своя приемственост от Христовите църкви,чрез ръкоположения от Христовите апостоли.
(5).Приема Новият Завет за основа на Християнските догмати и цялостното обяснение на Божественото Откровение.
(6). Осъжда всички древни и нови ереси,нараняващи истинното православие.
(7).Приема за основа на вярата си Никео-Цариградски символ:

 Никео-Цариградски символ на вярата:

 "Вярвам в един Бог,Отец,Вседържител,Творец н а небето и на земята,на всичко видимо и невидимо,И в единият Господ Иисус Христос,Сина Божий,единородния,Който е роден от Отца преди всички векове:Светлина от Светлина,Бог истинен от Бог истинен,роден,не сътворен,единосъщен на Отца и чрез когото всичко е станало:Който заради на човеците и заради нашето спасение слезе от небесата и се въплъти от Духа Света го и Дева Мария и стана човек:Който бе разпнат за нас при Понтий Пилата,и страда,и бе погребан:И възкръсна в третия ден според Писанията:и възлезе на небесата,и седи от дясно на Отца:И пак ще дойде със слава да съди живи и мъртви,и царството му не ще има край:И в Духа Света го,Господа,Животворящият,Който от Отца изхожда,Комуто се покланяме и Го славим наравно с Отца и Сина,и Който е говорил чрез пророците.В една света,вселенска и апостолска Църква.Изповядвам едно кръщение за опрощаване на греховете.Чакам възкресението на мъртвите и живот в бъдещият век.Амин."

 ІІІ. БОГОСЛУЖЕБНА ПРАКТИКА

 Чл.7(1).ИПБЦ е църковна общност от вярващи в Иисус Христос,общуващи помежду си доброволно,запазвайки неприкосновеност на личната си свобода,достойнство и начин на общуване с Бог.
(2). ИПБЦ се придържа в своята богослужебна практика към древните апостолски предания и традициите на източните свети отци.За своето богослужение използва:Литургия на Свети Йоан Златоуст,Литургия на Свети Василий Велики,Литургия на Свети Григорий Двоеслов,Литургия на Свети Яков Брат Господен. Богусложението се извършва по Типика.

 ІV. ТАЙНСТВА

 Чл.8. ИПБЦ приема максимално 7 броя тайнства,именувани и ползвани по брой,според древната апостолска практика: Св.Кръщение,Миропомазване,Покаяние,Св.Евхаристия(Св.Причастие),Брак,Свещенство,Елеосвещение.

 Информация с официального сайта "Истинно-Православной Болгарской Церкви".

Поделиться:  
  1. "Истинно-Православная Болгарская Церковь"
  2. Устав "Истинно-Православной Болгарской Церкви" (на болгарском языке)


в разработке
Астма бронхиальная астмы у детей - эффективные методы, доступно и быстро klinika.k31.ru

Расколы в Русской Православной Церкви в ХХ-ХХI вв.

Украинские церковные расколы

Греческий старостильный раскол

Американские церковные расколы

Неканонические религиозные организации дохалкидонской традиции

Внутрицерковное сектантство

Колме купить в Москве Колме купить в Москве колме.москва