Problema aşa-numitei mitropolii a Basarabiei. Scurtă notă informativă

În data de 24 decembrie 1992 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a aprobat un act de reînfiinţare a "mitropoliei Basarabiei", care a funcţionat între anii 1918-1940 şi 1941-1944. Capul acestei mitropolii a devenit episcopul Petru (Păduraru) care prin decizia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Rusе din 5 octombrie şi 22 decembrie 1992 a fost oprit de la slujire "până nu va arăta pocăinţă deplină".

În luna noiembrie a anului 2004 Direcţia de înregistrare a cultelor din Republica Moldova a înregistrat eparhia de Chişinău a "mitropoliei Basarabiei". Comunităţi ai ”mitropoliei Basarabiei” au apărut şi în orașul Moscova, în regiunea Moscova, în oraşul Ceboksarî, în Cernăuţi şi în regiunea Odesa.

În data de 24 octombrie 2007 Sinodul Bisericii Ortodoxe Române a luat decizia de a "reînfiinţa" trei episcopii ale "mitropoliei Basarabiei" pe teritoriul Moldovei şi în teritoriul Ucrainei: cea de Bălţi, a Basarabiei de Sud, a Dubăsarului şi a Întregii Transnistrii.

În data de 29 octombrie 2007 Sinodul Bisericii Ortodoxe din Moldova a emis o declaraţie adresată Patriarhului Daniel al României, în care a condamnat decizia Patriarhiei Române ca pe o "incursiune directă şi agresivă în teritoriului canonic al altei structuri bisericeşti".

În data de 7 noiembrie 2007 a fost adoptată declaraţia Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Ruse, în care a fost declarat un protest direct împotriva încălcării hotarelor noastre canonice și fiind formulat un îndemn către Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române de a anula deciziile luate anterior. Preafericitul Patriarh Alexiei al II-lea al Moscovei şi al Întregii Rusii s-a adresat prin epistole către toţi Întîistătătorii Bisericilor Ortodoxe Locale cu rugămintea de a-şi exprima poziţia faţă de acţiunile părţii româneşti.

În data de 21 noiembrie au avut loc negocieri dintre delegaţia Bisericii Ortodoxe Ruse şi cea a Bisericii Ortodoxe Române la mănăstirea Troian din Bulgaria, dar, fără a da vreun rezultat.

În data de 31 octombrie 2007 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a publicat un comunicat de presă în care a subliniat faptul că fondarea celor trei eparhiii amintite mai sus este o ”reînfiinţare” a episcopiilor existente până în anul 1944.

În luna martie a anului 2008 a fost publicată o declaraţie a Serviciului de comunicaţii al Departamentului pentru Relaţii Externe Bisericeşti al Patriarhiei Moscovei referitoare la argumentele reprezentanţilor Bisericii Ortodoxe Române, prin care este motivată decizia de înfiinţare a eparhiilor "mitropoliei Basarabiei". Documentul conţinea combaterea argumentată a tuturor motivelor invocate  de partea română.

În data de 16 iulie 2011 în satul Kamîşovka din raionul Izmail, regiunea Odesa, "mitropolitul" Petru Păduraru a sfinţit o biserică a "mitropoliei Basarabiei" construită pe terenul unei persoane fizice.

În data de 26 august 2011 Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe din Ucraina şi-a exprimat neliniştea faţă de activitatea "mitropoliei Basarabiei" a Bisericii Ortodoxe Române pe teritoriul canonic al Bisericii Ortodoxe Ucrainene (revista № 63). În numele Sinodului, mitropolitul Vladimir a trimis o scrisoare Patriarhului Daniel al României.

"Mitropolia Basarabiei" planifică deschiderea unei noi parohii în oraşul Reni din regiunea Odesa (care astăzi e pe calea de a fi înregistrată).

Patriarchia.ru

Поделиться:  


в разработке

Документы общеправославного значения

Современные межправославные отношения

Древлеправославная Церковь Христова Белокриницкой иерархии

Русская Православная Старообрядческая Церковь в Румынии

Русская Древлеправославная Церковь

Расколы и разделения в Русской Православной Церкви XX-XXI ст.

Украинские церковные расколы

Русская Православная Церковь Заграницей и греческий старостильный раскол

Расколы в Румынской Православной Церкви

Расколы на территории Западной и Центральной Европы

Episcopi vagantes

Внутрицерковное сектантство и околоцерковная мифология