ДОКУМЕНТ: Становище Светия Синод на Българската Православна Църква с Наместник-Председател +Софийския Митрополит Инокентий (3.10.2010)

 БЪЛГАРСКА ПРАВОСЛАВНА ЦЪРКВА

 СВЕТИ СИНОД

 До Негово Високопреосвещенство

 + Неврокопския Митрополит Г-н, г-н, Гервасий

 гр. Банско

 СТАНОВИЩЕ

 На Светия Синод на Българската Православна Църква с Наместник-Председател

 +Софийския Митрополит Инокентий

  Относно: Ваше писмо от 29 септемврий 2010 год.

 Ваше Високопреосвещенство,

 След като се запознаха с Вашето писмо, уважаемите членове на Светия Синод останаха в недоумение от няколко факта:

 1. Защо на писмото Ви няма изходящ номер, все пак това е служебна кореспонденция?
 2. Защо в началото на обръщението Ви към членовете на Светия Синод, няма обръщение към Негово Високо-преосвещенство Наместникът на Патриаршеския Престол, все пак етикета и доброто възпитание го изискват, освен ако Вие с този Си жест отказвате да признаете първенствуването на Високопреосвещения +Софийски Митрополит Г-н, г-н Инокентий? (в нарушение на 14то правило на Двукратния Константинополски събор, а така също и на 13то и 15то правила на същия Събор; 34то Апостолско правило; 9то правило на Антиохийския поместен събор); 
 3. Защо досега официално и писмено не сте изявили твърдата Си позиция относно Календара?
 4. Какво Ви кара да продължавате да твърдите, че извършените „хиротонии" над лица неотговарящи на условията за ръкополагане в архиерейски сан, предвидени според Светите Канони и Устава на БПЦ са канонични, при условие, че Светият Синод ясно определи тези актове, като противоканонични? Защо не предоставихте на Светия Синод ясен и подробен доклад, както се изисква в такива случаи? (в нарушение на 5то правило на Антиохийския поместен събор; 13то правило на Атиохийския поместен събор; 18то правило на ІV Вселенския Събор; 31во правило на Светите Апостоли)
 5. Наясно сте, че с документите с които разполага Светия Синод, може да се запознаете само в канцеларията на Синода, без те да бъдат изнасяни и предоставяни на трети лица, освен, ако не се налага да се доказва нещо. Тогава това става в присъствието на поне трима членове на Светия синод. Следователно няма как да Ви бъдат изпратени такива документи, още повече, че не сте посочили адрес за кореспонденция. На Вашето внимание свеждаме факта, че малко преди повече от година Синодът отхвърли жалба срещу Вашия избор, имено защото нямаше адрес за кореспонденция на жалбоподателите. От тогава до сега нещата в тази посока не са се променили.
 6. Наясно сте още, че срока от две седмици, даден ви от Светия Синод е съгласуван с Устава на БПЦ, а там не се посочва нищо за допълнителен срок. Във Ваш интерес беше запознаването с документите да стане в посочения от Устава и Светия Синод срок.

7. Протоколи от заседания на Светия Синод в Пълен и Намален състав, не се предоставят на никой, по никакъв начин, справка се прави на място. Като бивш Главен секретар на Синода, би трябвало да го знаете много добре.

 Ваше Високопреосвещенство,

 Съзнавате, че незачитането на решенията на Светия Синод и погазването на Каноните и Устава на БПЦ, както и неуважението към заседанията на Светия Синод са тежки нарушения и подлежите на наказание.

След като разискваха Вашето писмо, членовете на Светия Синод решиха следното:

 1. Отравя се забележка към Негово Високопреосвещенство +Неврокопски Митрополит Гервасий, за неприсъствие на заседанието на Светия Синод, което разглежда случая, и се явява като неуважение към Светия Синод.
 2. Дава срок един месец от датата на провеждането на заседането на Негово Високопреосвещенство +Неврокопски Митрополит Гервасий да предостави становището си, като през това време му налага наказание да не администрира Светата Неврокопска Епархия. Същата да се администрира временно от Протосингела.
 3. Вменява в дълг на Митрополитите, Епископите и Свещенослужителите намиращи се под Спасителния Омофор на БПЦ, да не влизат по никакъв начин в съслужение с Високопреосвещения +Неврокопски Митрополит Гервасий, до изясняване на случая и произнасяне на окончателно решение от страна на Светия Синод. Незачитане на това решение от всеки един свещенослужител, независимо от сана му, ще се счита, като незачитане на Светия Синод като цяло и ще подлежи на наказание.
 4. Отправя отеческа молба към миряните, да не участват в служения и треби извършени от Негово Високо-преосвещенство + Неврокопския митрополит Гервасий, както и да не се причастяват от Него, до произнасяне на крайното решение.
 5. Светия Синод НЕ ПРИЗНАВА т.нар. „хиротонии" извършени от +Неврокопския Митрополит Гервасий (съгл. 15то правило на VІІ Вселенски събор; 17то правило на VІ Вселенски събор; 13то правило на Антиохийския поместен събор; 9то правило на Картагенския поместен събор), както и ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАЯВЯВА, ЧЕ НЯМА ДА ПРИЗНАЕ НИКАКВИ ТРЕБИ И ТАЙНСТВА (включително и ХИРОТОНИИ), извършени от същия, през времето, когато тече този срок до окончателното произнасяне на решението на Светия Синод.
 6. Да се запознаят Сестрите-Църкви с настоящото временно решение на Светия Синод, като се уточни, че след произнасяне на окончателното решение, Синода ще излезе с официален документ, който ще бъде разпратен за сведение.

 Ваше Високопреосвещенство,

 Съзнаваме,че в положението в което се намираме, няма как да се явите в Канцеларията на Светия Синод в смисъла посочен по-горе. Като временна Канцелария сме определили Караваната находяща се гр. София пл.„Александър Първи", на мястото на бившия Мавзолей. Всичко отнасящо се до Канцелария на Светия Синод Ви молим да имате в предвид,че става въпрос за Караваната на горния адрес.

 Като краен срок ние приемаме датата 03. Ноемрий 2010 год. (сряда).

 След тази дата Светия Синод е в правото си да се произнесе окончателно, дори без Вашето присъствие.

 Оставаме на Ваше Високопреосвещенство с уважение В Христа Спасителя!

 03.Октомврий 2010 год

Поделиться:  


в разработке

Расколы в Русской Православной Церкви в ХХ-ХХI вв.

Украинские церковные расколы

Греческий старостильный раскол

Американские церковные расколы

Неканонические религиозные организации дохалкидонской традиции

Внутрицерковное сектантство

Магазин игр - где купить wow Описания игр. Продажа компьютерных игр. Сеть магазинов steamplay.ru